Меню сайта

Область и районы
 • Одесса
 • Черноморск
    (Ильичевск)
 • Одесская обл.
 • Ананьевский р-н
 • Арцизский р-н
 • Балтский р-н
 • Белгород-Днестр-й
 • Беляевский р-н
 • Березовский р-н
 • Болградский р-н
 • Великомихайловский
 • Захарьевский р-н
    (Фрунзовский)
 • Ивановский р-н
 • Измаильский р-н
 • Килийский р-н
 • Кодымский р-н
 • Лиманский р-н
    (Коминтерновский)
 • Николаевский р-н
 • Окнянский р-н
    (Красноокнянский)
 • Подольский р-н
    (Котовский)
 • Овидиопольский р-н
 • Раздельнянский р-н
 • Ренийский р-н
 • Саратский р-н
 • Татарбунарский р-н
 • Тарутинский р-н

 • Николаевская обл.
 • Николаевский р-н
 • Очаковский р-н
 • История края
  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  ПОГЛЯД В ІСТОРІЮ: ЗАРОДЖЕННЯ ОСВІТИ В КРАСНИХ ОКНАХ

  Розвиток освіти в Красних Окнах розпочався в далекому 1860 році, коли в містечку відкрилась перша початкова школа. На той час Окни були невеличким містечком з нечисленним населенням. В 1859 році Окни нараховували тільки 97 дворів, де проживало 254 чоловіків і 242 жінки. Про школу ніхто й гадки на мав. Поява шкіл в імперії була пов’язана з реформами, проведеними в 60-тих рр. ХІХ ст., після скасування кріпосного права. Школа в Окнах була відкрита земством – тодішнім органом самоврядування, створеним також в ході реформ. Спочатку земство брало на себе тільки частину господарських витрат, а основні витрати несли батьки учнів. Навчання в окнянській земській школі проводив спочатку один вчитель і тривало воно 3 роки. Школа налічувала один клас, де вивчали: Закон Божий, російську мову, арифметику, географію, правопис. Невдовзі земство повністю взяло на себе забезпечення школи і навчання стало безкоштовним. Тому уже в 1870 році окнянська школа налічує 96 учнів.


  А.И. Морозов «Сельская бесплатная школа» 1865 г.

  Наприкінці ХІХ ст. церква з метою боротьби з земською школою та культивування в початкових школах релігійності та «відданості престолу» посилено розповсюджувала церковно-приходські школи. Більша частина навчального часу в такій школі приділялась церковнослов’янському читанню та церковному співу, відомості з природознавства та географії не повідомлялися учням зовсім, розповіді з історії підносили в релігійному і монархічному дусі. Термін навчання в церковно-приходській школі тривав два роки.

  Тиск Синоду на земську школу давався взнаки. Уже в 1879 році окнянська земська школа налічувала тільки 55 учнів – 42 хлопця і 13 дівчат. З усіх типів тогочасних навчальних шкіл (земських, міністерських, церковно-приходських) земська була найкращою. Освітній рівень її вчителів був значно вищий, вони мали спеціальні будівлі, були краще обладнані навчальними посібниками. В земських школах підручники та письмові прилади надавалися безкоштовно, тоді як в церковно-приходських з учнів стягувалася їхня вартість. В 1896 році школу відвідує 45 учнів – 30 хлопців та 15 дівчат. В цьому ж році окнянська земська школа перестає існувати і в Окнах відкривається церковно-приходська школа. Дітей навчав священик. Читати та писати навчали за Псалтирем та Часословом. Щодня, вранці і увечері учні здійснювали загальну молитву. Кожний урок теж розпочинався і закінчувався молитвою. Постановою Святого Синоду на церковні школи було покладено обов’язки боротися з алкоголізмом, поширювати серед населення санітарно-гігієнічні знання. Відомо, що школа спочатку знаходилася в простій селянській хаті. В 1907 році побудували нову будівлю на 4 класні кімнати на кошти казни. Окнянська церковнопарафіяльна школа була двокласною і налічувала тоді 35 учнів.


  Н. П. Богданов-Бельский «Ученицы» 1901 г.

  В 1913 році містечко Окни, Чорнянської волості налічувало 2632 жителів. Місцевим священиком був Бржезінський Іоан, приставом – Будзинський Ананій, земською лікарнею завідував Копистянський Євгеній. З інтенсивним приростом населення, в 1914 році школа налічувала уже 120 учнів, яких навчали 2 диякона. Навчання в школі коштувало 3 рубля на рік – сума досить значна для тодішнього селянина. Тому більша частина населення Окон не могла собі дозволити навчання дитини в цій школі. Заняття у школі розпочиналися у вересні і закінчувалися на початку травня, що пояснювалося залученням учнів до сільськогосподарських робіт.


  Н. П. Богданов-Бельский «Сочинение» 1903 г.

  Сергій Жосан.


  Статья напечатана в газете "Красноокнянський ВІСНИК" от 21 октября 2014 года
  Окнянський р-н
  Интерактивные карты
 • OpenStreetMap
 • Яндекс карты
 • Карты Google • Вижине (Германсталь / Germannstal)
 • Дігори
 • Дубове
 • Малаївці
 • Маяки
 • Нагірне (Марієнберг / Marienberg)
 • Новосамарка (Софіївка / Sofiental)
 • Ставрово
 • Тригради (Фріденсталь / Friedenstal)
 • Топали
 • Цеханівка
 • Чорна
 • Унтилівка • Часи минулі

 • Чорнянська волость
 • Ставровська волость
 • Малаєштська-2 (Малаївська) волость
 • Чорнянський район
 • Окни - володіння князів Гагаріних.

 • community@kraeved.od.ua        КРАЕВЕД 2013-2021       Открываем историю одесского края