ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
     

ПРОЄКТИ
 • Мапи
 • Книги
 • Статті
 • Періодика


 • ОБЛАСНИЙ ПОДІЛ
 • Березівський р-н
 • Б-Дністровський р-н
 • Болградський р-н
 • Ізмаїльський р-н
 • Одеський р-н
 • Подільський р-н
 • Роздільнянський р-н

 • Баштанський р-н
 • Вознесенський р-н
 • Миколаївський р-н
 • Первомайський р-н


 • СТАТИСТИКА
  СПИСКИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

  Чорнянська волость

  Чорнянська волость - адміністративно-територіальна одиниця Балтського повіту Подільської губернії в 1861-1923 роках.


  Чорнянська волость за переписом 1874 року начислювала 6.934 жителя. Волосний центр - Чорна, колишнє державне село. Дворів – 524. В самій Чорні проживало: чоловік – 723 та жінок- 673 душ. Відстань від повітового містечка – 48 верст, від найближчої поштової станції – м. Окни – 10 верст. В Чорні знаходилася православна церква, однокласне сільське училище, церковно-приходська школа, волосне правління, земське правління, сільський банк, 2 парових вітряка.

  У 80-тих р. ХІХ ст. в Чорнянській волості в середньому на душу населення припадало по 1.8 десятині, таке ж становище було і в Чорні. 26 % селянських господарств не мало орної землі. В останній чверті ХІХ ст. тут була перелогова система землеробства. Угіддя розподілялися на дві частини, де одна з них на три роки йшла під озимину та ярий клин, інша залишалась в перелогах (під толокою).


  З розширенням будівництва, інтенсивно і великими розмірами відбувався торговий обмін різноманітними будматеріалами. Основним місцем добутку і відправки на наших землях був Рибницько-Рашківський добувничий район, до складу якого частково входила Чорнянська волость. Нею та ще декількомами волостями в 1900 році було відправлено 7.400 тис. пудів будматеріалу (в основному це вапняковий камінь та вапно) до Одеси, Умані, Козятину, Київа, Єлисаветграда, Вінниці, Гайсина, Білої Церкви та в Бесарабію. Частина земель волості в цей період належали також окнянському князю Гагаріну та генералу Рогозіну. Десь в останніх роках ХІХ ст. село Чорна разом з 2.376 мешканцями переходить у володіння бесарабських поміщиків-меценатів Суручанів – Івана та його сина Федора. Село належало їм до 1905 року.

  В 1913 роцi в Чорні волосним правлінням завідували: старшина (сільський голова) – Кожухар Єфим Тимофійович та писар – Тимошин Іван Кирилович. В селі, яке було волосним та земським центром розташовувались декілька крамничок. Зокрема бакалією торгували Глінберг Хан із Загнітковським Лейбою. Винними продуктом, котрий і до цих пір в пошані в Чорні, займався Гайлов Еммій. Мануфактурним товаром оперували Вітавер Фейга, Пацанюк Андрій з Возник Оленою, Шор Герш-Лейб та Шор Шим з Загнітковським. Хліб зерновий можна було придбати в помірній кількості в Корчмаря Хаїма. Як бачимо, переважно вся торгівля знаходилася в руках представників єврейського населення села. Це пояснюється тим, що за тодішніми законами євреям не дозволялось мати земельну власність. Максимум, що їм дозволялось - оренда та торгівля.

  31 березня в 1900 року в Чорні, в багатодітній селянській сім’ї народився Іпатій Христофорович Сорочан - доктор медичних наук, заступник Народного комісара охорони здоров'я Молдавської РСР, перший ректор Кишинівського Державного медичного інституту.


  Іпатій Христофорович Сорочан.

  Склад Чорнянської волості на 1904 рік:

  1. Артировка - колишнє державне село. Дворів – 196, населення 1181 чоловік. Відстань до повітового містечка – 60 верст, до волостного правління – 13 верст. Найближча земська станція – м. Окни – 10 верст. В цьому поселенні знаходилась 1 православна церква, церковно-приходська школа, паровий вітряк.
  2. Волярка - колишня державна колонія. Дворів – 62. Населення – 428 чоловік. Відстань від повітового містечка - 43 версти; від волостного правління – 12 верст; до земської і почтової станції, м. Окни – 8 верст. В колонії знаходяться 2 єврейські молитовні школи.
  3. Волярка - колишня державна ферма. Дворів – 5. Мешканців – 30 чоловік. Відстань від повітового містечка - 47 верст; від волостного правління – 9 верст; до земської і почтової станції, м. Окни – 9 верст.
  4. Галочі - колишня державна колонія. Дворів – 48. Мешканців – 304 чоловік. Відстань від повітового містечка – 57 верст; від волостного правління – 8 верст; від почтової станції - м. Окни – 10 верст; від земської станції – с.Чорна – 8 верст. В колонії знаходиться 1 єврейська школа.
  5. Окни – містечко, належить князю А.Е.Гагаріну. Дворів - 262. Мешканців – 2.632. Відстань від повітового містечка – 50 верст; в містечку знаходиться 1 православна церква і 3 єврейські молитовні школи; церковно-приходська школа, камера мирового судді, поштово-телеграфне відділення, міщанське управління, урядничий пункт, лікарня, паровий вітряк, аптека, готель і 3 заїжджі двори. Базари по неділях.
  6. Тисколунг (Довжанка)– колишнє державне село. Дворів – 314. Мешканців – 1820 . Відстань до повітового містечка – 59 верст, до волосного правління – 12 верст . Найближча поштова станція – м. Окни – 9 верств. У вказаному селі знаходиться 1 православні церква, церковно-приходська школа, паровий вітряк.
  7. Топала – село, належить Г.Собанському. Дворів – 365. Мешканців – 2330. Відстань від повітового містечка – 51 верста, від волосного правління – 3 версти, від найближчої поштової станції – м. Окни – 13 верст. Найближча земська станція – с. Чорна – 3 версти. В селі знаходиться 1 православна церква, церковно-приходська школа, паровий двигун.
  8. Флора - колишнє державне село. Дворів 191. Мешканців -1145 чоловік. Відстань від повітового містечка – 44 версти, від волосного правління – 12 верст. В селі знаходиться 1 православна церква, церковно-приходська школа, паровий вітряк.
  9. Голоче – хутір в лісі. Дворів – 1. Мешканців – 5 чоловік.
  10. Голоче – хутір в степу. Дворів – 1. Мешканців – 3 чоловіка.
  11. Трикотяни – хутір. Дворів – 1. Мешканців – 4 чоловіка. Відстань від повітового містечка – 50 верст, від волосного правління – 8 верст.
  12. Федорівка – хутір. Дворів – 5. Мешканців – 58 чоловік. Відстань від повітового містечка – 48 верств, від волосного правління – 13 верст.
  13. Хутір Войтенка біля с. Чорна. Дворів – 2. Мешканців – 6 чоловік. Відстань від повітового містечка – 50 верст, від волосного правління – 6 верст.
  14. Хутір Кучера біля с. Чорна. Дворів – 1. Мешканців - ? Відстань від повітового містечка – 50 верст, від волосного правління – 6 верст.
  15. Хутір Мензилевка біля с. Топали. Дворів – 1. Мешканців – 4 чоловіки. Відстань від повітового містечка – 58 верст, від волосного правління – 8 верст.
  16. Хутір Сурочана біля с. Чорни. Дворів – 1. Мешканців – 2 чоловіки. Відстань до волосного правління – 6 верст.
  17. Хутір Фонтодієвський. Знаходиться біля вітряка в Чорні. Дворів – 6. Мешканців – 24 чоловіки. Відстань до волосного правління – 6 верст, до повітового містечка – 50 верст.
  Література:


  1. Крылов А. Населенные места Подольской губернии - Каменец-Подольськ,1905.- 563 с.
  2. Сборник сведений о Подольской губернии. Вып. 2. Камянец-Подольск-1882.- 152 с.

  © Сергій Жосан, 2017 р
  Окнянський р-н
  Интерактивные карты
 • OpenStreetMap
 • Яндекс карты
 • Карты Google • Вижине (Германсталь / Germannstal)
 • Гавиноси
 • Гулянка
 • Дігори
 • Довжанка
 • Дубове
 • Малаївці
 • Маяки
 • Нагірне (Марієнберг / Marienberg)
 • Новосамарка (Софіївка / Sofiental)
 • Ставрово
 • Тригради (Фріденсталь / Friedenstal)
 • Топали
 • Цеханівка
 • Чорна
 • Унтилівка • Часи минулі

 • Чорнянська волость
 • Ставровська волость
 • Малаєштська-2 (Малаївська) волость
 • Чорнянський район
 • Окни - володіння князів Гагаріних.

 • © КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ 2013-2024        Відкриваємо історію Півдня України