ё КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ. Відкриваємо історію Півдня України
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
     

ПРОЄКТИ
 • Мапи
 • Книги
 • Статті
 • Періодика


 • ОБЛАСНИЙ ПОДІЛ
 • Березівський р-н
 • Б-Дністровський р-н
 • Болградський р-н
 • Ізмаїльський р-н
 • Одеський р-н
 • Подільський р-н
 • Роздільнянський р-н

 • Баштанський р-н
 • Вознесенський р-н
 • Миколаївський р-н
 • Первомайський р-н


 • СТАТИСТИКА
  СПИСКИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

  У пошуках хутора Антонівка


  Перша згадка про хутір Антонівка зустрічається у Всеросійському сільськогосподарському переписі 1916 року [1]. Він був у складі Куртівської волості Одеського повіту Херсонської губернії (наразі це територія Роздільнянського району Одеської області).

  Раніше, в джерелах кінця XIX - початку XX століть, згадок про цей хутір не виявлено [2], [3].

  Розташування хутора можна знайти на карті Одеського округу 1923 року [4].

  Згідно з адміністративним описом Одеської губернії 1924 року х. Антонівка входив до складу Ново-Дмитрієвської сільської ради Мангеймського (Фрідріх-Енгельського) району, до якого також увійшли селища колишньої Куртівської волості [5].

  Також, на карті 1930-х років видно, що хутір Антонівка розташовувався вздовж балки Свиняча, між селищами Капакліївка та Велика Карпівка [6].

  На топографічній карті 1933 року зазначено, що на цих землях був організований радгосп [7].

  Інформація про поселення Антонівки підтверджується на картах 1937 та 1944 років [8], [9].

  Проте, можливо, дані на карті 1944 року застаріли - є сумніви щодо існування хутора після вигнання нацистських окупантів з Одещини в 1944 році, так як ця карта не особливо відрізняється від передвоєнних карт початку 1940-х років і, можливо, не оновлювалася під час війни.

  У книзі „Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ 1947 року” немає жодних згадок про Антонівку [10].

  У пізніших виданнях, у тому числі за 1967 рік, також не згадується поселення Антонівка [11]. Поєднуючи карти 1940-х та 1970-1980-х років, можна припустити, що на території, де раніше розташовувався хутір Антонівка, за радянських часів було організовано свинотоварну ферму (СТФ).

  Судячи з кількості тваринницьких комплексів, то була досить велика ферма. На сьогоднішній день, за даними Google Maps, на місці СТФ залишилися лише руїни з позначкою "поворот на Буцинівку". Таким чином, після Другої світової війни хутір Антонівка з часом зник, а його територія була зайнята сільськогосподарськими об'єктами.  В. Савчук
  Червень 2024 року  Література
  1. Список населенных мест Херсонской губернии : (По данным Всероссийской сел.-хоз. переписи 1916 г.) / Издание Херсонской губернской земской управы. – Александрия: Типография. Ф. Х. Райхельсона, 1917. – 377 c.
  2. Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении / Губернский статистический комитет. – Херсон: типография Губернского Правления, 1896. – [2], XXIV, 544 c.
  3. Список населенных мест Херсонского уезда на 1912 год / Статистическое бюро Херсонской уездной земской управы. – Херсон: Паровая типо-литография наслед. О. Д. Ходушиной, 1912. – [3], III, 131 с.
  4. Карта Одесского округа Одесской губернии 1923 года. Одесская губерния. – Одесса : Одес. губисполком, 1924. – Ч. 1: Административное описание. – ХХVIII, 172 с.
  5. Одесская губерния. – Одесса : Одес. губисполком, 1924. – Ч. 1: Административное описание. – ХХVIII, 172 с.
  6. Военно-топографическая 2-х верстовая карта Западного Пограничного Пространства
  7. Генеральный штаб Красной Армии. Лист L-36-37. Рекогносц. 1932-1933 г.г.
  8. У.Р.С.Р. Адміністративна карта Одеської області. Видання Одеської обласної планової комісії. Адміністративні границі визначені за даними на 15 лютого 1937 року
  9. Генеральный штаб Красной Армии. Отчетная карта. Положение частей 8 гв. Армии. Апрель 1944 г.
  10. Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року. Вид. перше / Відп. ред. М. Ф. Попівський. Інформайно-статистичний відділ при Секретаріаті Президії Верховної ради Української РСР. – К.: Українське вид-во політичної літератури, 1947. – 1064 с.
  11. Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ (на 1 квітня 1967 року) / В. Є. Нижник (відп. ред.), Д. О. Шелягін (упорядник). – К. : Вид-во політ. літ-ри України, 1969. – Т. I. – 544 с.


  Роздільнянський район  
  Інтерактивні мапи
 • OpenStreetMap
 • Карты Google


 • Роздільна
 • Бецилове
 • Болгарка
 • Виноградар
 • Єгорівка
 • Кам'янка
 • Кучурган
 • Лиманське
 • Покровка
 • Щербанка


 • Забуті хутори
 • Тамаровка
 • Антонівка • © КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ 2013-2024        Відкриваємо історію Півдня України