ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
     

ПРОЄКТИ
 • Мапи
 • Книги
 • Статті
 • Періодика


 • ОБЛАСНИЙ ПОДІЛ
 • Березівський р-н
 • Б-Дністровський р-н
 • Болградський р-н
 • Ізмаїльський р-н
 • Одеський р-н
 • Подільський р-н
 • Роздільнянський р-н

 • Баштанський р-н
 • Вознесенський р-н
 • Миколаївський р-н
 • Первомайський р-н


 • СТАТИСТИКА
  МАПИ   |   КНИГИ   |   СТАТТІ   |   ПЕРІОДИКА   |  


  Південний Захід. Одесика : істор.-краєзн. наук. альманах / Нац. спілка краєзнавців України ; Асоц. європ. культури "Золота акація" ; [голов. ред. В. А. Савченко]. – Одеса : Бондаренко М. О., 2023. – Вип. 34. – 264 с.

  Тридцять четвертий випуск «Південь-Захід. Одесика», як і попередній, є часописом воєнного часу. Тематика наукових статей нової збірки дуже різноманітна. Новий випуск поєднав непересічні наукові матеріали, які попри їх історичний характер, вкрай актуальні і злободенні сьогодні. Це яскраво простежується у статтях Савченка В. та Зеленської Ю. «На сторожі південного заходу (Початок битви за Миколаївщину)», Ложешника О. «Чорноморська козацька флотилія», Шупти Д. «Пам’ятаємо своїх героїв».

  Ознакою цього випуску є низка наукових досліджень у площині культурного кластеру: Дробний В., Забіянов Є. «Формування та розвиток бібліотечної справи в поселеннях Одеського повіту Херсонської губернії»; Музичко О. «Формування колекції зброї та традиції її музеєфікації в Одесі наприкінціІ ХІХ – ХХ ст.»; Гриськов А. «Робітничо-селянський театр 1920-x: слідами театрального краєзнавства Одещини і не тільки...»

  Як зазначив Сергій Гриневецький: "Історія регіонів, зокрема, історичне краєзнавство – один з найперспективніших напрямків історичної науки. Саме вони вивчають життя краю за різних епох, досліджують його вплив на розвиток сучасного суспільства і перебіг знакових подій; надають можливість для науково обґрунтованих прогнозів подальших тенденцій історичного процесу".

  Адже у стані війни національна історія стає зброєю і таким само символом національного суверенітету, як територія, гімн, прапор, герб, Конституція. Саме тому події сьогодення не зупинили фундаторів та авторів альманаху, які спромоглися не перервати досліджень. Наукові розвідки тривають. Тому продовжує виходити цей альманах    ЗМІСТ:  

  Вступне слово С. Р. Гриневецькго

    Україна бореться та перемагає  

  Савченко В., Зеленська Ю. На сторожі південного заходу (Початок битви за Миколаївщину). Зеленська Ю. Свідки моїх спогадів. Історія одного дня березеня 22-го

    Степи лукомор’я  

  Кобилюк О. Проблема відтворення правдивої дати заснування міста подільська в контексті впливу радянської історіографії та адміністративно-територіального поділу краю
  Жосан С., Забіянов Є. Гулянка, загублена в степах: до етимології назви села, біографій його власників та перших років існування
  Ложешник С. Чорноморська козацька флотилія
  Карпеченков А. До питання продовольчої беспеки "на Одещині" у ХІХ – поч. ХХ ст. Поблизу та під покровом ювілею Одеської області (частина третья)
  Ложешник А., Ложешник Н. "Відомість генерального межування" Тираспільського повіту Херсонськогої губернії як джерело з економічної історії південної України
  Шевченко А. Розвиток виноробства та садівництва у Буджаку першої половини ХІХ ст.
  Дробний В., Забіянов Є. Формування та розвиток бібліотечної справи в поселеннях Одеського повіту Херсонської губернії (друг. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

    Одеські старожитності  

  Музичко О. Формування колекцій зброї та традиції її музеєфікації в Одесі наприкінці ХІХ – ХХ ст.

    Край в епоху диктатур  

  Савченко В. "Військово-оборонний бедлам" у щоденниках М. Маргулієса або десять діб, що стрясли Одесу (2 – 11 грудня 1918 р.)
  Гриськов А. Робітничо-селянський театр 1920-x: слідами театрального краєзнавства Одещини і не тільки
  Волосєвич Є. Жертва терору: історія залізничного Івана Загороднюка та його родини під час комуністичного режиму в СРСР
  Бажан О. В епіцентрі лиха: Одещина в голодні 1946–1947 роки крізь архівних документів

    Обличча земляків  

  Сапожников І. Професор К. П. Зеленецький (1812 – 1858) як історик і краєзнавець Одеси
  Забіянов Є., Єфімов Г. Труди і дні Антона Дзевановського: літературно-краєзнавча реконструкція життя та діяльності земського лікаря, громадського діяча та краєзнавця

    Книжкова полиця краєзнавця  

  Шупта Д. Пам’ятаємо своїх героїв // Вельможко В. "Чорноморці – борці за незалежну Україну (1917 – 1921): біографічний довідник"  Завантажити з Google Drive

  Завантажити з Меgа Cloud


       Періодика


 • Вісті Біляївки
 • Вісті Подільщини
 • Вперед
 • Диалог
 • Краєзнавчий вісник
 • Окнянський вісник
 • Південна Зоря
 • Татабунарський вісник
 • Юго-Запад. Одессика • © КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ 2013-2024        Відкриваємо історію Півдня України