ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
     

ПРОЄКТИ
 • Мапи
 • Книги
 • Статті
 • Періодика


 • ОБЛАСНИЙ ПОДІЛ
 • Березівський р-н
 • Б-Дністровський р-н
 • Болградський р-н
 • Ізмаїльський р-н
 • Одеський р-н
 • Подільський р-н
 • Роздільнянський р-н

 • Баштанський р-н
 • Вознесенський р-н
 • Миколаївський р-н
 • Первомайський р-н


 • СТАТИСТИКА
  МАПИ   |   КНИГИ   |   СТАТТІ   |   ПЕРІОДИКА

  Cvijić. Ethnographic map of Central Europe loaned to the Inquiry by the American Geographical Society [Maps] / Jovan Cvijić. – 1:1 000 000. – [New York] : American Geographical Society, [1918]. – Sheet 14 : Odessa. – 1 map : color ; 55 × 50 cm

  Jovan Cvijić (1865–1927) was a Serbian geographer and ethnologist, president of the Serbian Royal Academy of Sciences and rector of the University of Belgrade. Cvijić is considered the founder of geography in Serbia. He began his scientific career as a geographer and geologist, and continued his activity as a human geographer and sociologist.

  After the conclusion of World War I, Cvijić was invited to the Paris Peace Conference as an expert on border delineation. Using ethnographic charts, Cvijić demonstrated the geographical distribution of the various Balkan peoples which helped determine the borders of a new country: the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.

  A 1918 Ethnographic map of Central Europe, by his hand was certainly one of the ethnographic maps used at the Paris Peace Conference by the American delegation. Although this map did not attempt to propose any borders directly, it did suggest the territorial coverage of the Kingdom by showing the distribution of the South Slavic peoples, from the southern branches of the Alps in the west to Bulgaria in the east.

  Ethnographic information overlaid on sheets from French base map produced by the Geographical Service of the Army (Service Geographique de l'Armée): Europe 1,000,000e. Loaned by the American Geographical Society, Broadway at 156th St., New York, to the Peace Conference at Versailles, 1918–1919.


  Йован Цвіїч (1865–1927) – сербський географ і етнолог, президент Сербської королівської академії наук і ректор Белградського університету. Вважається основоположником географії в Сербії. Наукову діяльність розпочав як географ і геолог, продовжив діяльність як гуманіст-географ і соціолог.

  Після завершення Першої світової війни Цвіїча запросили на Паризьку мирну конференцію як експерта з делімітації кордонів. Використовуючи етнографічні схеми, він продемонстрував географічний розподіл різних балканських народів, що допомогло визначити кордони нової країни: Королівства сербів, хорватів і словенців.

  Етнографічна карта Центральної Європи 1918 року, написана його рукою, безумовно, була однією з етнографічних карт, використаних американською делегацією на Паризькій мирній конференції. Хоча ця карта не намагалася прямо запропонувати будь-які кордони, вона запропонувала територіальне охоплення Королівства, показавши розподіл південнослов’янських народів, від південних гілок Альп на заході до Болгарії на сході.

  Етнографічна інформація, накладена на аркуші французької базової карти, виготовленої Географічною службою армії (Service Geographique de l'Armée): Europe 1,000,000e. Предоставлена Американським географічним товариством в Нью-Йорку для Мирної конференції у Версалі 1918–1919 рр.


  Завантажити з Google Диск

  Завантажити з Меgа Cloud  Оцифровано: UWM Libraries Digital Collections

  Мапи


 • Київська Русь
 • Польсько-Литовське кн.
 • 16xx - 179x р.р.
 • 1791 - 1917 р.р.
 • 1917 - 1940 р.р.
 • 1940-і, ВВВ
 • Мапи СРСР
 • Україна

 • м.Одеса
 • Адмін. поділ
 • Бесарабія
 • МАРСР / МРСР
 • Дороги РІ та СРСР
 • Плани німецьких колоній


 • © КРАЄВЄД 2013-2024        Відкриваємо історію одеського краю