Меню сайта

Область и районы
 • Одесса
 • Черноморск
    (Ильичевск)
 • Одесская обл.
 • Ананьевский р-н
 • Арцизский р-н
 • Балтский р-н
 • Белгород-Днестр-й
 • Беляевский р-н
 • Березовский р-н
 • Болградский р-н
 • Великомихайловский
 • Захарьевский р-н
    (Фрунзовский)
 • Ивановский р-н
 • Измаильский р-н
 • Килийский р-н
 • Кодымский р-н
 • Лиманский р-н
    (Коминтерновский)
 • Николаевский р-н
 • Окнянский р-н
    (Красноокнянский)
 • Подольский р-н
    (Котовский)
 • Овидиопольский р-н
 • Раздельнянский р-н
 • Ренийский р-н
 • Саратский р-н
 • Татарбунарский р-н
 • Тарутинский р-н

 • Николаевская обл.
 • Николаевский р-н
 • Очаковский р-н
 • МАССР
  История > МАССР


  ПОСТАНОВА
  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

  Про скасування Балтської Округи на Одещині та про передачу міста Балти й частини Балтського району до складу АМРСР і про районування деяких районів Балтської округи
  (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України, 1924, № 50, ст. 304)

  У зв'язку з утворенням Автономної Молдавської Радянської Соціялістичної Республіки, до складу якої увійшла більша частина районів Балтської Округи на Одещині, й змінюючи постанову ВУЦВК «Про адміністраційно-територіяльний поділ Одещини» (Зб. Уз. 1923 р., № 18-19, ст. 310), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів постановили:

  1. Балтську Округу на Одещині скасувати, приєднавши території:
  а) міста Балти з частиною Балтського району, що тяготіє до нього — до складу Автономної Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, передавши Ревкомові АМРСР адміністраційно-господарський апарат, що обслуговує територію колишньої Балтської округи, яка відійшла до АМРСР;
  б) Сербської, Кодимської, Французької і Будейської сільських рад Крутянського району — до складу Тульчинської округи на Поділлі;
  в) Савранського району — до складу Першомайської округи на Одещині;
  г) Ясенівського району з дев'ятьма північними сільськими радами Святотроїцького району з центром Ясеново — до складу Першомайської округи на Одещині;
  д) частини Валегуцулівського району з дев'ятьма південними сільськими радами Святотроїцького району з центром у Святотроїцькому — до складу Одеської округи;
  2. Ісаївський район Першомайської округи на Одещині, без Олександрівської і Володимирської сільських рад, передати до складу Одеської округи;
  3. Олександрівську й Володимирську сільські ради Ісаївського району Першомайської округи на Одещині — включити до складу Доманеївського району тої самої округи.
  4. Паритетній Комісії, утвореній постановою ВУЦВК від 29-го жовтня 1924 р., точно встановити, які із сільських рад Балтського району належить віднести до складу Автономної Молдавської Радянської Соціялістичної Республіки.

  Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Г.ПЕТРОВСЬКИЙ

  Голова Ради Народніх Комісарів УСРР В.ЧУБАР

  Тимч. вик. об. Секретаря ВУЦВК В.ПОЛЯКОВ

  Харків, 26-го листопаду 1924 року


  Джерело:
  Про скасування Балтської Округи на Одещині та про передачу міста Балти й частини Балтського району до складу АМРСР і про районування деяких районів Балтської округи // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1924 рік. Відділ перший — Харків: Друкарня УВО ім. М. Фрунзе, 1924 — С. 939 — 940

  community@kraeved.od.ua        КРАЕВЕД 2013-2019       Открываем историю одесского края